Privacy Statement Stichting FGH

Stichting FGH respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website,
Facebook pagina’s, verenigingen en fokkers die welke vermeld zijn in en/of gebruik maken van onze diensten.
Stichting FGH zorgt dat alle (persoonlijke) informatie die wij ontvangen, vertrouwelijk wordt behandeld.
 In dit Privacy Statement beschrijven wij welke (persoon)gegevens wij van u verwerken, hoe wij met uw gegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen. 

                                                                                Soort gegevens

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat wij naast de gegevens van de honden ook uw persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. 

Het betreft de volgende gegevens die wij van u kunnen verwerken:

Ten aanzien van registratie “Vrienden van de FGH” houden wij in onze boekhoud systemen de volgende gegevens bij:

1 NAW -gegevens
2 telefoonnummer
3 betaalgegevens (rekeningnummer en transactie)
4 geboortedatum
5 e-mailadres.

Ten aanzien van registratie “Honden en Nesten” houden wij in een ZooEasy- database de volgende gegevens per hond of nest bij:

1 Naam hond
2 Geboortedatum
3 Datum van overlijden
4 Erfelijke afwijkingen
5 Dekking
6 Partner
7 Aantal pups geboren
8 Dood geboren pups
9 Aantal nesten

Binnen Stichting FGH zijn er verschillende systemen waarin gegevens worden bewaard of gebruikt. 
De gegevens van “Vrienden van de FGH” worden bijgehouden in een Excel- sheet.
Hierin worden onze financiële gegevens verwerkt. Daarnaast staan de bankgegevens opgeslagen in de gegevens van onze huisbankier ING.
De gegevens van “Honden en Nesten” worden bijgehouden in een gesloten database van ZooEasy.
Hierop is tevens het Privacy Statement van ZooEasy van toepassing.
In deze database is tevens vastgelegd wie als gebruiker toegang heeft en tot welk niveau.
 Alle gebruikers hebben een individuele login voor het deel van de database waar ze in werken en hebben een medewerkers/vrijwilligers overeenkomst getekend met daarin een paragraaf waarin een geheimhoudingsplicht is opgenomen.

Bewaren gegevens

Geregistreerde gegevens blijven onbeperkt bewaard. 

                                                                               Wijzigingen

We kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen en plaatsen op deze pagina dan een update. 

                                                                               Partners

Stichting FGH maakt op haar website gebruik van links en knoppen die verwijzen naar andere websites, zoals Facebook of andere gerelateerde hondensites.
Klikt u op een dergelijke link of knop, dan verlaat u onze website.
In dat geval is het Privacy Statement van deze derde partij van toepassing. 

                                                                               Gegevens verstrekking

U heeft geen wettelijke verplichting uw persoonlijke gegevens te verstrekken. 
In verband met uw privacy vragen we u dan ook alleen de noodzakelijke gegevens te verstrekken.
De gegevens die wij vragen, hebben wij nodig om onze diensten te kunnen verlenen.
Verstrekt u deze gegevens liever niet?
Dan kunnen wij u helaas niet van dienst zijn. 

Neemt u gerust contact met ons op indien u vragen heeft over ons privacybeleid. 
U heeft daarnaast het recht Stichting FGH te verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen.
Hiervoor kunt u met ons contact opnemen via info@fokregistratie.com of schriftelijk via onderstaand adres o.v.v. “Verzoek omtrent persoonsgegevens”
Stichting FGH
Oude Dijk 22 
9285 XA Buitenpost