Over Ons

Stichting FGH is een Kennelclub, en heeft geen leden, heeft statutair geen winstoogmerk, is geen commerciële instellingen en bestaat uit een team medewerkers. Donaties zijn altijd welkom.

Midden 2014 zijn wij gestart met de Stichting Fokregistratie en Gezondheidsbeheer (Ras)Honden, kortweg Stichting FGH/Fairpups, met als doel het fokken van honden zodanig te verbeteren dat de levensverwachting van een pup aanzienlijk wordt verbeterd.

Om dit goed te onderbouwen, hebben we in de afgelopen jaren een grote database opgebouwd met meer dan 800.000 honden en veel gezondheidsgegevens, waarin we elke combinatie, ongeacht of dit om een FCI erkend of een niet FCI erkend ras gaat, kunnen monitoren op de mate van inteelt c.q. verwantschap en het voorkomen van erfelijke gebreken binnen de lijnen van de gekozen combinatie ouderdieren.

Voor vragen over genetica hebben wij contact met Genetic Counseling Service, de autoriteit in Nederland op het gebied van populatiegenetica.

Stichting FGH/Fairpupsis al ruim 10 jaar voorvechter van een gedegen afstammingscontrole tot tenminste 10 generaties terug. En liever nog veel meer generaties.

In combinatie met een DNA onderzoek voor de bij het betreffende ras bekende erfelijke afwijkingen is dit de enige mogelijkheid om verder verval van de gezondheid van de rashond tot staan te brengen.

Daarnaast is het verantwoord inkruisen van vreemd bloed (outcross met een vergelijkbaar ras) dé methode om een ras weer gezond te krijgen zonder dat de kenmerken van een ras geheel verloren gaan. Hiervoor is centralisatie van de afstammingsregistratie een absolute noodzaak.
Dit is de enige manier om een duidelijk beeld te krijgen van de gezondheid van een populatie.

Ons Team

Voorzitter: Peter Salden
Database beheer/fokbegeleiding: AnneMarie van Krimpen
Medewerker nestcontroles: Marika Salden/Marianka Jaegers
Medische ondersteuning: Jolanda Rietveld
PR en website Priscilla Goosen
website designer Bas v. Amerongen

Onze RVO erkende chippers:
Marika Salden (Zuid)
Marianka Jaegers (Oost)
Ramona van Krimpen (Noord)
AnneMarie van Krimpen (Noord)

Meerdere:
Ondersteuning bestanden dossiers
Ondersteuning bij het vullen van database gegevens van verschillende rassen
Ondersteuning door verschillende dierenartsen, Genetici, wetenschappers en fokspecialisten